Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Aktualności i ogłoszenia

 
2017-04-05

Nowe (stare) szkoły

W czwartek 30 marca odbyła się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka.

Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Obowiązek podjęcia takiej uchwały wynika z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz.60).

Rada Miasta  i Gminy Wysoka w dniu 27 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Projekt sieci szkół uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Zarządu Oddziału ZNP w Wysokiej oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Wysoka.

Podczas sesji w dniu 30 marca włodarze Wysokiej zatwierdzili plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gminy Wysoka, a także granice obwodów tych szkół, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z którym:

1)      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Wysokiej, ul. Szkolna 4 staje się z dniem 1 września 2017 r. Szkołą Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I - VIII i obejmuje swym obwodem  miasto Wysoka oraz miejscowości: Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka, Kijaszkowo, Tłukomy, Jeziorki Kosztowskie;

2)      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą w Czajczu 26 staje się z dniem 1 września 2017 r. Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II z siedzibą w Czajczu 26 o strukturze organizacyjnej klas I - VIII i obejmuje swym obwodem miejscowości: Czajcze,  Młotkowo;

3)      Szkoła Podstawowa z siedzibą w Bądeczu 18 staje się z dniem 1 września 2017 r. Szkołą Podstawową z siedzibą w Bądeczu 18 o strukturze organizacyjnej klas I - VIII  i obejmuje swym obwodem miejscowości: Bądecz, Sędziniec;

4)      Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela z siedzibą w Mościskach 9 staje się z dniem 1 września 2017 r. Szkołą Podstawową im. Wacława Popiela z siedzibą w Mościskach 9 o strukturze organizacyjnej klas I - VIII i obejmuje swym obwodem miejscowości: Rudna, Nowa Rudna, Stare, Gmurowo, Mościska, Kostrzynek.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Wysokiej, kończy swoją działalność. Klasy II i III gimnazjum zostają z dniem 1 września 2017 r. włączone do struktury Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej i obejmują swym obwodem teren miasta i gminy Wysoka.

- sesja_1.jpg

Radni podjęli ponadto uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Mościska, a także uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Miasta i Gminy Wysoka nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 199/1 położonej w m. Wysoka, przy ul. Kościelnej.

Zatwierdzili również program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2017. Przegłosowali też uchwałę zmieniającą Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2017

 

 

Monika Czemko-Kowalska

Nowe (stare) szkoły - galeria

 
Nowe (stare) szkoły
 
Nowe (stare) szkoły
 
Nowe (stare) szkoły
 
 
  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x