Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Aktualności i ogłoszenia

 
2017-03-13

Nabór wniosków na termomodernizację budynków mieszkalnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o naborze wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych „Termo - 2017”.

Cel Programu

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

Beneficjenci

Osoby fizyczne.

Rodzaje przedsięwzięć

1. Prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, tj. przed datą wejścia w życie Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998 nr 162, poz. 1121), w tym:

1)  ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami,

2)  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009 nr 43 poz. 346 ze zm.) i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termomodernizowanego budynku na poziomie:

 • co najmniej 15% - w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
 • co najmniej 25% - w pozostałych budynkach.

2. Jeśli wynika to z opracowanego audytu energetycznego, uzupełnieniem  prac wskazanych w p. 6.1 pp. 1) i/lub 2) może być modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż:

 • kotłów olejowych,
 • kotłów gazowych,
 • kotłów gazowo-olejowych,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • wymiennika ciepła,
 • kotłów na paliwa stałe,

przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi - muszą one spełniać następujące warunki:

 • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
 • spełniać wymagania klasy 5.

3. Elementem uzupełniającym prace wskazane w punkcie 6.1 pp. 1) i/lub 2) może być również zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE - systemy zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną), w tym:

1)   systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,

2)   systemów fotowoltaicznych,

3)   kolektorów słonecznych.

Terminy

Planowany termin ogłoszenia naboru: 13.03.2017

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 20.03.2017

Planowany termin zakończenia naboru: 31.03.2017

Więcej informacji: www.wfosgw.poznan.pl

 

 
 • MIKROPORADY
 • PRGOK
 • SYSTEM DZ
 • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x