Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020

 

- nowe-zestawienie-znakow-popt-samorzad-kolorowe.jpg

 

Wysoka pozyskała kolejne fundusze z Unii Europejskiej. Tym razem na projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020”.

21 listopada 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a Województwem Wielkopolskim.

Celem projektu jest przygotowanie podstaw programowych dla uruchomienia procesów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych Miasta i Gminy Wysoka oraz wyprowadzenie ich ze stanów  kryzysowych.

Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:

- opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz analiza dotykających go problemów

- zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,

- powołanie Komitetu Rewitalizacji,

- dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do MiG Wysoka,

- włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji bazując na zasadach partnerstwa (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) i realizacja działań rewitalizacyjnych,

- prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.

Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wysoka. Dokument będzie pełnił rolę wieloletniego programu działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych.

Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych wperspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020” realizowany jest w 90% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa oraz w 10% z budżetu Miasta i Gminy Wysoka.

Wartość projektu - 37 044,50 zł

Dofinansowanie: 33 340,05 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)

Budżet Miasta i Gminy Wysoka: 3 704,45 zł

Termin realizacji projektu:  01.08.2016 – 31.05.2017

 

 

  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x