Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach

 

- efrr_samorzad_kolor.jpg 

Prace termomodernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Tłukomach są już daleko zaawansowane.

- termo_1.jpg

- termo_2.jpg

 

Termomodernizacja szkoły w Mościskach ruszyła natomiast z końcem roku szkolnego.

- termo_3.jpg

- termo_4.jpg

 

***

Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjno-pamiątkowych, w dniu 24 kwietnia 2017 r. został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym całkowita wartość projektu wynosi 1 237 140,79 zł, a kwota dofinansowania z EFRR - 899 265,92 zł.

***

W dniu 28 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej przy kontrasygnacie skarbnik MiG Danuty Sinkiewicz podpisał umowy na nadzór inwestorski nad rzeczową realizacją projektu. Wykonawcy zostali wyłonieni na podstawie zapytania ofertowego z dnia 27 lutego 2017 r. Są to:

1. Pracownia Projektowania i Nadzoru Budowlanego Real-Projekt Henryk Wróbel, ul. Sniadeckich 56 a, 64-920 Piła, odpowiedzialna za pełnienie nadzoru inwetorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej;

2. Biuro Inżynierii Środowiska Robert Bednaerk, ul. Rodła 3, 64-920 Piła, odpowiedzialne za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

 *** 

16 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej przy kontrasygnacie skarbnik MiG Danuty Sinkiewicz podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym  - firmą TIVILO Mieczysław Gniot & Mieczysław Zdrenka, Sp. jawna, ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo. 

Zgodnie z  zawartą umową wartość robót budowlanych ma wynieść 1 196 677,48 zł. Prace mają się zakończyć do końca września 2017 r. 

***

W dniu 7 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej przy kontrasygnacie skarbnik MiG Danuty Sinkiewicz podpisał umowę z wykonawcą tablic informacyjno-pamiątkowych wyłonionym na podstawie zapytania ofertowego z dnia 6 lutego 2017 r. - firmą PPHU "Agar" Arkadiusz Gawron, ul. Przemysłowa 9, 64-920 Piła. W dniu 15 lutego tablice zostały zamieszczone w miejscu rzeczowejrealizacji projektu, tj. przed siedzibą Szkoly Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Tłukomach. 

- fot30e2.jpg

- wp_20170321_001.jpg

Miejsce realizacji proejktu - Szkoła Podstawowa w Mościskach

- 3.jpg

- 5.jpg

Miejsce realizacji projektu - Świetlica wiejska w Tłukomach

***

8 lutego 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. 

Wpłynęło lącznie 7 ofert od wykonawcow Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TIVILO Mieczysław Gniot & Mieczysław Zdrenka, Sp. jawna, ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo.

***

30 grudnia 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowalnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach”  realizowanego przez Miato i Gminę Wysoka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Szczegóły pod linkiem:

 http://bip.wysoka.nowoczesnagmina.pl/?a=2947

 

***

5 października 2016 r. burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej oraz skarbnik Miasta i Gminy Wysoka Danuta Sinkiewicz podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Głównym celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna 2 obiektów użyteczności publicznej, a tym samym poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i kosztów ogrzewania, co zaowocuje lepszymi warunkami do korzystania przez jego użytkowników.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mościskach zakłada:

roboty budowlane, na które składać się będą prace przygotowawcze, remontowe i termomodernizacyjne tj. prace termoizolacyjne, dotyczące m.in. ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiany i docieplenia pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; instalacji wewnętrznych, w tym wymiany instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni a także zastosowaniu na budynku odnawialnych źródeł energii cieplnej instalacji solarnej.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukomach zakłada:

roboty budowlane, na które składać się będą prace przygotowawcze, remontowe i termomodernizacyjne tj. prace termoizolacyjne, dotyczące m.in. ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiany i docieplenia pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; instalacji wewnętrznych, w tym wymiany instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni; a także zastosowaniu na budynku odnawialnych źródeł energii cieplnej instalacji solarnej.

Produktem realizacji projektu będą 2 zmodernizowane energetycznie budynki użyteczności publicznej oraz 2 zmodernizowane źródła ciepła.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 640 310 kWh/rok, - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. – 2 095,59 GJ/rok,

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) – 0,

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 197,07 Mg CO2/rok,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej – 2 095,56 GJ/rok,

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0,

- produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 15,40 MWht/rok.

Harmonogram projektu:

Realizacja projektu: 02.02.2016 – 31.12.2017

Luty – Kwiecień 2016 – opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym projektów technicznych, kosztorysów inwestorskich i audytów energetycznych, ekspertyzy ornitologicznej z chiropterologiczną dla budynków objętych przedmiotowym projektem oraz studium wykonalności dla projektu

30 marca 2016 r. – złożenie Wniosku o dofinansowanie do UMWW

5 października 2016 r. – podpisanie Umowy o dofinasowanie między Miastem i Gminą Wysoka i Województwem Wielkopolskim

Grudzień 2016 r. – wybór wykonawcy robót budowlanych

Luty 2017 r. – wybór wykonawcy tablic informacyjno-pamiątkowych

Marzec 2017 r. – wybór inspektora nadzoru budowlanego

Kwiecień – Grudzień 2017 r. – roboty budowlane i termomodernizacyjne

Wartość projektu: 1 846 271,96 zł, w tym:

- dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 346 624,31 zł (85% kosztów kwalifikowalnych projektu)

- budżet Miasta i Gminy Wysoka: 499 647,65 zł (15% kosztów kwalifikowalnych – 237 639,59 zł i 262 008,06 zł – koszty niekwalifikowalne).

 

 

 

 

  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x