Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu gmina Wysoka

 

- efrr_samorzad_kolor.jpg

Miasto i Gmina Wysoka realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka”.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej przy kontrasygnacie skarbnik gminy Danuty Sinkiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu w dniu 17 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

- sala.jpg

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Podstawowym celem projektu jest poprawa kształcenia ogólnego i infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej. Realizacja projektu ma na celu także poprawę warunków kształcenia oraz rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu pilskiego obszaru funkcjonalnego, wpłynie pozytywnie na ograniczanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, spowoduje poprawę warunków rozwoju dla wszystkich uczniów. Projekt ma także na celu wyrównanie szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji dla uczniów z terenów wiejskich.

Powstała baza sportowa ułatwi aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, uprawianie różnorakich dyscyplin sportu. Umożliwi promocję aktywnego stylu życia, z czego wynikają również niewspółmierne korzyści społeczne m.in. ograniczenie zjawisk patologicznych, propagowanie pozytywnych postaw młodzieży i wzorców współżycia społecznego.

Wartość zadania to: 2 258 920,94 zł.

Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 979 858,64 zł (48,57% kosztów kwalifikowalnych projektu),

Budżet Miasta i Gminy Wysoka: 1 037 556,73 zł (51,43% kosztów kwalifikowalnych) i 241 505,57 zł (koszty niekwalifikowalne).

Projekt ma zostać zrealizowany do końca lipca 2018 r.

 

Monika Czemko-Kowalska
  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x