Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka

 

- efrr_samorzad_kolor.jpg

Miasto i Gmina Wysoka realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka”.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej przy kontrasygnacie skarbnik gminy Danuty Sinkiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu w dniu 17 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

- mobilnosc.jpg

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Projekt obejmuje:

• budowę drogi dla rowerów Czajcze – Wysoka;

• budowę ul. Akacjowej w Wysokiej;

• budowę parkingu buforowego P&R przy Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka;

• budowę parkingu buforowego P&R przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej.

Nadrzędnym celem planowanego projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności oraz ograniczenie zanieczyszczenia, poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, w tym gminy Wysoka, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przyczyni się również do ograniczenia barier architektonicznych, stworzy warunki pełnego rozwoju mobilności dla użytkowników, ukierunkowanego przede wszystkim na transport zbiorowy i rowerowy.

Zadanie zakłada również działania informacyjno-edukacyjne zwiększające świadomość mieszkańców w zakresie konieczności ograniczania zanieczyszczeń oraz pokazania, jak powyższe osiągnąć oraz jakie pozytywne efekty można uzyskać. Realizacja projektu pobudzi rozwój gospodarczy, wpłynie na poprawę warunków życia na terenie POSI, w tym Miasta i Gminy Wysoka, przy osiągnięciu obniżonej energochłonności i niższym poziomie emisji zanieczyszczeń do środowiska (głównie CO2).

Wartość zadania: 3 636 489,41 zł.

Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 281 910,86 zł (65,99% kosztów kwalifikowalnych projektu)

Budżet Miasta i Gminy Wysoka: 1 176 053,79 zł (34,01% kosztów kwalifikowalnych) i 178 524,76 zł (koszty niekwalifikowalne).

Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2018 roku.

Monika Czemko-Kowalska
  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x